Log GDPR

Date Modificaties
23.04.2018
  • Oprichting van het handvest
05.09.2019
  • Modificaties van het handvest
07.06.2021
  • Modificaties van het handvest
Nl